Post

Frezowanie pionowe VS poziome: Który z nich jest najlepszy dla Ciebie?

Frezowanie jest obecnie jednym z najczęściej stosowanych procesów w przemyśle metalowym. Wykorzystuje się go do produkcji niektórych z najbardziej powszechnych i najważniejszych produktów, z których korzystamy na co dzień. Frezowanie polega na wykorzystaniu obracających się narzędzi skrawających do usuwania materiału z nieruchomego przedmiotu obrabianego. Podczas frezowania obrabiany przedmiot pozostaje nieruchomy, podczas gdy narzędzie skrawające się obraca. Gdy obracające się narzędzie tnące zostanie dociśnięte do obrabianego przedmiotu, usuwa z niego materiał. ( Co to jest frezowanie CNC, wszystko o frezowaniu CNC )

Chociaż wszystkie rodzaje obróbki frezarskiej opierają się na tej samej podstawowej formule, rodzaje obróbki frezarskiej są różne. Każdy typ frezarki ma swoje unikalne cechy. Każdy typ maszyny ma swoje własne specyficzne wady i zalety, zwykle podzielone na pionowe centrum obróbcze i poziome centrum obróbcze. W tym artykule omówimy poziomą obróbkę frezarską i pionową obróbkę frezarską oraz różnice między nimi.

Co to jest frezowanie pionowe?

Najczęściej stosowane są frezarki pionowe, z pionową głowicą frezującą lub wrzecionem, które utrzymuje narzędzie skrawające i obraca je względem obrabianego przedmiotu. Ponieważ głowica frezująca jest zamocowana pionowo, inne części maszyny poruszają się wzdłuż jednej lub wielu osi, aby przemieścić materiał do właściwej pozycji umożliwiającej prawidłowe frezowanie. Wrzeciono porusza się w górę i w dół, aby usunąć materiał poprzez nacisk na obrabiany przedmiot.

Frezarki pionowe są idealne do projektów jednostronnych, takich jak operacje z dużymi płytami metalowymi i formami z łbem stożkowym. Istnieją zasadniczo dwa rodzaje frezarek pionowych: frezowanie łoża i frezowanie rewolwerowe - o różnych funkcjach i unikalnych zaletach.

Frezowanie rewolwerowe:

Wrzeciono i stół roboczy mogą poruszać się prostopadle i równolegle do osi. Biorąc pod uwagę, że można manipulować położeniem materiału w dwóch kierunkach, frezarka rewolwerowa jest bardzo wszechstronna. W rzeczywistości większość zakładów produkcyjnych inwestuje we frezarki rewolwerowe ze względu na ich zdolność do wykonywania wielu operacji frezowania. Główną wadą frezarek rewolwerowych jest to, że montaż większych bloków na łożu obrotowym staje się niepraktyczny. Frezarki te są jednak zwykle ograniczone do elementów związanych z mniejszymi częściami, ponieważ w przypadku większych części ruch dwuosiowy może być utrudniony.

Frezowanie łoża:

W przypadku większych części większość sklepów korzysta z frezarek łożowych. W niektórych frezarkach wrzeciono można podnosić, opuszczać lub przesuwać w przód i w górę (osie x i y), gdy przedmiot obrabiany przesuwa się po łożu. Ruch wrzeciona jest połączony z poziomym ruchem stołu roboczego, co umożliwia frezowanie różnych głębokości i kształtów. W porównaniu z frezarkami rewolwerowymi, frezarka ta doskonale nadaje się do projektów wymagających dużych i ciężkich elementów.

Frezowanie pionowe - zalety i wady

Zalety

Popularność:

Pionowe centra obróbcze stanowią zdecydowaną większość frezarek w całym przemyśle. Ich koszt jest na ogół niższy niż poziomych centrów obróbczych, co czyni je mądrą inwestycją. Ponieważ tego typu walcarki są bardzo powszechne, coraz więcej wykwalifikowanych operatorów posiada umiejętność obsługi tych maszyn w całym przemyśle.

Łatwość obsługi:

Ze względu na konstrukcję VMC, operatorzy mają lepszą widoczność podczas pracy z tymi maszynami. Ułatwia to operatorom znalezienie i skorygowanie potencjalnych problemów w procesie frezowania. Przyjazne dla użytkownika elementy sterujące CNC ułatwiają programowanie. Oznacza to, że operatorzy mogą poświęcić mniej czasu na ustawianie i programowanie, a więcej na zapewnienie, że specyfikacje projektu zostaną spełnione, przy jednoczesnym spełnieniu najwyższych oczekiwań.

Korzyści produkcyjne:

Widoczność zapewniana przez VMC jest bardzo odpowiednia do produkcji dużych płyt. Ze względu na łatwość obsługi, VMC jest idealnym wyborem do mniej skomplikowanych zadań, które wymagają mniejszej liczby elementów. W przypadku szybkich operacji frezowania maszyny te są idealnym rozwiązaniem.

Oszczędność kosztów:

Ze względu na mniejszą obudowę i mniej skomplikowanych części wewnętrznych, koszt maszyny i projektu, który wykonasz na frezarce pionowej, jest niższy niż w przypadku frezarki pionowej. Niższe koszty początkowe zwykle oznaczają przeniesienie oszczędności kosztów produkcji na klientów.

Prostota:

Młyn pionowy nie wymaga dodatkowego oprzyrządowania, a jego obsługa i konserwacja są stosunkowo proste. Im mniejsza krzywa uczenia się, tym krótszy czas przestoju.

Dostępność:

Ponieważ frezarki pionowe są bardziej powszechne, można łatwo znaleźć potrzebne części lub pomoc w naprawie. Ta dostępność jest szczególnie przydatna, gdy trzeba szybko znaleźć frezarkę i rozpocząć jej użytkowanie, ponieważ zwykle są one najłatwiejsze do zdobycia.

Przestrzeń:

W porównaniu z frezarkami poziomymi, frezarki pionowe zajmują mniej miejsca na podłodze. Dla właściciela małego warsztatu oznacza to większą przestrzeń roboczą lub możliwość umieszczenia innych maszyn.

Niska inwestycja:

Ponieważ są łatwe w obsłudze i nie wymagają dużych inwestycji początkowych, jak frezarki poziome, frezarki pionowe mogą być idealnym rozwiązaniem dla osób, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z frezowaniem lub dla firm, które dopiero rozpoczynają działalność.

Wady

Frezarki pionowe na ogół nie mogą konkurować z frezarkami poziomymi pod względem wydajności produkcji. Nie są najlepszym wyborem, jeśli chodzi o oszczędność czasu i kosztów przy dużych i bardziej złożonych operacjach obróbki.
W porównaniu z frezarkami poziomymi, mają one zwykle silnik o mniejszej mocy i nie zapewniają tak dużej wydajności.
W przypadku maszyn pionowych problemem mogą być również cięższe materiały, ponieważ ich podnoszenie i opuszczanie może być utrudnione.

Czym jest frezowanie poziome?

W porównaniu z frezarkami pionowymi, frezarki poziome nie wykorzystują stałego wrzeciona. Zamiast tego stosuje się w nich głowicę tnącą podobną do małej piły tarczowej, zamontowaną na poziomym wrzecionie.

We frezarce poziomej wał główny biegnie równolegle do podłoża, a mniejsza, ale grubsza głowica tnąca jest wykorzystywana do dociskania przedmiotu i usuwania materiału. Ze względu na konstrukcję frezarki poziomej mogą one stosować wiele frezów pod różnymi kątami. Oznacza to, że mogą one wykonywać złożoną, wielostronną obróbkę materiałów.

Ponadto frezarka pozioma może poruszać się w szerszym zakresie całego łoża, dzięki czemu dłuższe i cięższe elementy mogą być obrabiane w jednej operacji.

Frezowanie poziome - zalety i wady

Zalety

Usuwanie wiórów:

Ze względu na ustawienie frezarki poziomej, grawitacja pomaga wyciągać wióry podczas procesu skrawania. Sprzyja to lepszemu wykończeniu powierzchni i wydłuża trwałość narzędzia.

Wytrzymała konstrukcja:

Walcarka pozioma ma cięższą konstrukcję i może obsługiwać większe partie produkcyjne. Przy określonym ciśnieniu roboczym konstrukcja każdej części maszyny może wydłużyć jej żywotność. W porównaniu z walcarkami pionowymi, ta solidna konstrukcja oznacza, że maszyna ma mniejsze wibracje, mniejsze odchylenia i bardziej stabilną pracę.

Wydajność:

Dzięki 4-osiowemu nagrobkowi i zintegrowanemu zmieniaczowi palet maszyny te zwiększają wydajność. Ta cecha jest bardzo przydatna w przypadku złożonych i dużych zadań. Ze względu na konstrukcję mechaniczną, frezarka pozioma może wykonywać do trzech oddzielnych narzędzi obróbczych. Jest to idealny wybór ze względu na efektywność kosztową i czasową produkcji.

Złożoność detali:

Frezarki poziome są pierwszym wyborem w przypadku bardziej złożonych projektów. Maszyny te są bardziej uniwersalne niż pionowe i mogą pracować na większej liczbie stron. Nadają się również do cięższych przedmiotów i pożądane jest wycinanie jednego lub więcej rowków w jednym materiale. Walcarki poziome są również bardziej skłonne do tworzenia rowków. Są one odpowiednie do cięższych materiałów.

Maszyna może również dostarczać dodatkowe frezy do różnych zastosowań, zwłaszcza do bardziej efektywnego wprowadzania w rowki. W niektórych frezarkach poziomych łoże można obracać, aby uzyskać frezowanie pod wieloma kątami zamiast frezowania wyłącznie w płaszczyźnie poziomej.

Prędkość:

Jeśli potrzebna jest maszyna o dużej wydajności i szybkim czasie realizacji, prędkość frezowania frezarki poziomej będzie większa niż frezarki pionowej, a nawet może ona frezować więcej niż jeden element jednocześnie. Ta prędkość nie zmniejsza dokładności, więc są to potężne narzędzia do szczegółowych lub długotrwałych projektów.

Wydajność:

Frezarki poziome mają większą zdolność produkcyjną niż frezarki pionowe. Z łatwością radzą sobie z dużymi, nieporęcznymi lub ciężkimi przedmiotami i mogą wykonywać głębsze cięcia. Mogą też pomóc w realizacji złożonych lub wieloaspektowych projektów.

Trwałość:

Ponieważ frezarki poziome mogą obrabiać materiały o większych gabarytach, są trwałe.

Wady

Chociaż frezarki poziome mają swoje zalety, jedną z możliwych wad są koszty. Koszty te mogą być trzy do czterech razy wyższe niż w przypadku frezarki pionowej.

Frezarki poziome mogą być także trudniejsze do monitorowania, ponieważ ich elementy są zablokowane, a linia widzenia projektu jest ograniczona konstrukcją. Są one także większe, co utrudnia ich umieszczenie w ograniczonych przestrzeniach roboczych.
Innym czynnikiem wartym rozważenia jest to, że frezarki te nie są tak powszechne jak frezarki pionowe, więc znalezienie części lub wykwalifikowanej siły roboczej może być trudniejsze w razie potrzeby.

Frezarki poziome zajmują więcej miejsca niż frezarki pionowe. Jeśli dysponujesz ograniczoną przestrzenią, ale nadal potrzebujesz szybkości i fizycznych możliwości maszyny poziomej, rozważ współpracę z zewnętrznym producentem części.

Różnica między frezowaniem pionowym a poziomym

Istnieje wiele różnic między frezarką poziomą a pionową. Najważniejszą różnicą między tymi dwoma frezarkami jest kierunek obrotów wrzeciona. Frezarka pionowa ma pionowe ustawienie wrzeciona. W przypadku frezarek poziomych wrzeciono ma kierunek poziomy.

Ponadto, w porównaniu z frezarką pionową, frezarka pozioma posiada różnorodne narzędzia skrawające. Podczas gdy frezarki pionowe mają smukłe pionowe narzędzia skrawające, frezarki poziome mają grubsze i krótsze narzędzia skrawające. W porównaniu z frezarkami pionowymi, frezarki poziome mogą wykonywać cięższe i głębsze cięcia.

Frezarki poziome mogą wykonywać cięższe i głębsze cięcia niż frezarki pionowe. W związku z tym firmy produkcyjne często używają ich do wycinania rowków lub szczelin w obrabianych przedmiotach. Mam nadzieję, że to pozwoli lepiej zrozumieć różnicę między frezowaniem pionowym a poziomym.

Wybór między frezowaniem pionowym a poziomym

Jak wiadomo, oba typy frezarek mają swoje zalety, a wybór między nimi zależy wyłącznie od rodzaju frezowania, które ma być wykonane. Liczba płaszczyzn, które należy obrobić, oraz kształt i wielkość obrabianego przedmiotu to główne czynniki, które decydują o tym, czy bardziej odpowiednie jest frezowanie pionowe czy poziome.

Rozmiar: Jeżeli użytkownik ma do czynienia z dużymi projektami lub projektami, w których występują ciężkie przedmioty lub nieporęczne materiały, lepszym wyborem może być frezarka pozioma. Dotyczy to również projektów, w których części muszą być cięte z wielu stron.

Kształt: Kształt materiału, z którego wykonany jest projekt, jest kluczowym czynnikiem, który należy wziąć pod uwagę. Jeżeli materiał jest zbyt duży lub kształt jest dziwny, należy wybrać najbardziej odpowiednią maszynę.

Czas: Jeśli używasz frezarki do wykonywania codziennych zadań lub długoterminowych projektów wymagających regularnego, szybkiego czasu realizacji, idealnym wyborem będzie frezarka pozioma. W przypadku projektów, w których czas jest mniej pilny, dobrym wyborem jest frezarka pionowa, ponieważ jest łatwa w obsłudze i niedroga.

Budżet: Początkowa inwestycja we frezarkę pionową jest zwykle mniejsza niż we frezarkę poziomą, co czyni ją idealnym rozwiązaniem dla firm o ograniczonym budżecie.

Jak widać, obie maszyny mają pewne zalety, a zatem wybór będzie całkowicie zależał od rodzaju frezowania, jakie chcesz wykonywać. Jeśli nie jesteś w stanie podjąć decyzji w tej sprawie, zawsze lepiej zwrócić się do eksperta branżowego. W razie problemów można się z nami skontaktować, aby uzyskać bezpłatną wycenę.

Uzyskaj natychmiastową wycenę